Archive for 02. 2009

Takafumi Takeno Sensei’s enbu (Saiko-komon, 9 Dan of Aikido Yoshinkan)

Get the Flash Player to see this content.


Yasuhisa Shioda Kancho’s enbu in Novosibirsk 23.02.2009.

Get the Flash Player to see this content.