Archive for 06. 2020

Shomen uchi jiu waza, 2009


Hiriki no yosei 2. Common mistakes, video 1