Media

Gozo Shioda Kancho Sensei 塩田 剛三 館長先生 Aiki No Tenchi


Interview with Aikido Legend – Shihan Tsutomu Chida (千田 務)


V Siberian Yoshinkan Aikido Festival. Vitaly Podobaev enbu 20.11.2016


Balance principles of Jacques Payet Sensei

mar-apr 2015, Kamchatka


Aikido: Tenchi-nage by Empty Mind Films

Chino Susumu Sensei.


Gozo Shioda Kancho Sensei Techniques 塩田 剛三 館長先生


第27回浦安市合気道演武大会 安藤先生 27th Urayasu Demo Ando Sensei


Gozo Shioda Kancho Sensei 塩田 剛三 館長先生

Aikido Yoshinkan Enbutaikai
Tokyo, Japan
1990.09.15


Katate mochi sokumen iriminage 1

Shite – Ando Tsuneo Shihan
Uke – Semyon Kononov
Kamchatka Peninsula


Ushiro riote mochi sankajo osae 2. Ando Tsuneo Shihan