Archive for 07. 2013

Yoshinkan sword


Kokyu techniques. Chida Tsutomu Sensei and Takeno Takafumi Sensei

Get the Flash Player to see this content.


“Aikilife” channel on Youtube


23d Urayasu Demo. Chino Susumu Dojocho


Typhoon

Yoshinkan Aikido demo. 2005


The World of Yoshinkan Aikido


Yoshinkan Aikido Senshusei Training Program


Shioda Gozo Sensei’s Aikido


Birthday of Sonoda Takehiko Sensei!

Sonoda Sensei celebrates his 66th birthday today!

Happy birthday, Sensei, osu!