Masters of Aikido Yoshinkan

Mysterious Martial Arts Aikido


2018 Demo Yoshinkan ryu Ando sensei


The complete set of techniques. Hiriki no yosei 1


Hijiate kokyunage


Shomen uchi shomen iriminage oyo waza

The part of video has published not in the first time because of non-peaceful politics of Youtube and so-called copyright owners
Shite – Ando Tsuneo Shihan
Uke – Vitalii Podobaev
Kamchatka, March 2017


Aikido Yoshinkan. The complete set of techniques. Jiu waza

The part of video has published not in the first time because of non-peaceful politics of Youtube and so-called copyright owners


Interview with Aikido Legend – Shihan Tsutomu Chida (千田 務)


Balance principles of Jacques Payet Sensei

mar-apr 2015, Kamchatka


Aikido: Tenchi-nage by Empty Mind Films

Chino Susumu Sensei.


第27回浦安市合気道演武大会 安藤先生 27th Urayasu Demo Ando Sensei